Arkkitehtisuunnittelu

Vastaamme yli 15 vuoden kokemuksella sekä julkisten että yksityisten asiakkaiden rakennushankkeista aina lähtötilanteen kartoituksesta lopputarkastukseen asti. Suunnittelukohteina uudisrakennukset, pientalot, loma-asunnot, korjaus- ja muutosprojektit.

Alustava työvaihe

Käymme asiakkaan kanssa yhdessä läpi projektin lähtökohdat ja tavoitteet ja otamme selvää viranomaismääräyksistä. Vierailemme kohteessa paikan päällä ja tarkistamme suunnittelun etenemisen kannalta tärkeät lähtötiedot. Meille olevan ympäristön luonnonmuotoineen tai olevine rakennuskantoineen on tärkeä suunnittelun lähtökohta.

Luonnosvaihe

Laadimme ensimmäiset luonnokset, joilla pääsemme syvempään keskusteluun asiakkaan kanssa ja käymään toimintojen hierarkiaa ja tilatarpeita sekä ympäristöön sopivuutta.  Projektin luonteesta riippuen teemme joko havainnollistavat 2D tai 3D luonnokset joiden pohjalta viemme projektia eteenpäin. Otamme myös selvää viranomaisvaatimuksista ja muista projektiin liittyvistä reunaehdoista.

Tarkennettu luonnos

Viemme asiakaspalaverissa esille tulleet tarkennukset, ideat ja muutokset suunnitelmiin ja käymme ne uudelleen läpi asiakkaan kanssa.

Lupavaihe

Tarkennamme edellisessä vaiheessa hyväksytyt luonnokset lupa-asiakirjoiksi. Käymme tarvittavat vireanomaisneuvottelut ja toimitamme valmiit rakennuslupa-asiakirjat ja hakemuksineen rakennusvalvontaan. Kaupunkikuvallisesti vaativat kohteet esitellään kunnan virkamiehille erikseen sovitussa esittelytilaisuudessa.

Myyntikuvat

Toteutamme tarpeen vaatiessa kohteesta laadukkaat ja ideaa tai toteutusvaihetta havainnollistavat visualisoinnit kuvaamaan rakennuksen tai tilan ilmettä esimerkiksi käyttäjien sitouttamista tai kohteen ennakkomarkkinointia varten.

Urakkavaihe

Teemme tarvittavat urakka-asiakirjat, joilla tilaaja kilpailuttaa projektille luotettavat ja osaavat toteuttajat.

Toteutus

Olemme mukana työvaiheessa alusta valmistumiseen asti. Osallistumme toteutusvaiheessa kokouksiin viranomaisten, muiden suunnittelijoiden ja rakennuttajan tarpeiden mukaan ja teemme tarvittavia tarkennuksia ja muutoksia suunnitelmiimme ja teemme tiivistä yhteistyötäasiakkaan ja työmaan kanssa.

Lopputarkastus

Osallistumme lopputarkastukseen ja laadimme toteutusta vastaavat loppuasiakirjat luovutettavaksi asiakkaalle.  Olemme tietenkin käytettävissä myös valmiin kohteen myöhemmissä mahdollisissa kehitys- ja muutosvaiheissa.

 

Sisustussuunnittelu

Toimivia viihtyisiä ja esteettisiä sisätiloja ja sisustuksia työpaikoille, ravintolaympäristöihin, liiketiloihin, koteihin ja lomakeitaisiin.

Alustava työvaihe

Käymme asiakkaan kanssa yhdessä läpi projektin lähtökohdat ja tavoitteet ja otamme selvää viranomaismääräyksistä. Vierailemme kohteessa paikan päällä ja tarkistamme suunnittelun etenemisen kannalta tärkeät lähtötiedot. Meille olevan ympäristön luonnonmuotoineen tai olevine rakennuskantoineen on tärkeä suunnittelun lähtökohta.

Luonnosvaihe

Laadimme ensimmäiset luonnokset, joilla pääsemme syvempään keskusteluun asiakkaan kanssa ja käymään toimintojen hierarkiaa ja tilatarpeita sekä ympäristöön sopivuutta. Projektin luonteesta riippuen teemme joko havainnollistavat 2D tai 3D luonnokset joiden pohjalta viemme projektia eteenpäin. Otamme myös selvää viranomaisvaatimuksista ja muista projektiin liittyvistä reunaehdoista. Kohteen luonteesta riippuen otamme tässä vaiheessa käyttöön työympäristökehitystyökalujamme, joissa systemaattisesti osallistetaan sekä tilaajaa että loppukäyttäjää.

Tarkennettu luonnos

Viemme asiakaspalaverissa esille tulleet tarkennukset, ideat ja muutokset suunnitelmiin ja käymme ne uudelleen läpi ennalta sovitun asiakasedustajan kanssa tai mahdollisesti työympäristökonseptimme mukaisesti.

Urakkavaihe

Teemme tarvittavat kaluste- ja sisustusurakka-asiakirjat, joilla tilaaja kilpailuttaa projektille luotettavat ja osavaat toteuttajat ja toimittajat oli kyse sitten ns.normaalista tarjouskilpailusta tai julkisten hankintojen Hansel-kilpailutuksesta. Olemme mukana tarjousten vertailussa ja toteuttajien valinnassa.

Myyntikuvat

Toteutamme tarpeen vaatiessa kohteesta laadukkaat ja ideaa tai toteutusvaihetta havainnollistavat visualisoinnit kuvaamaan rakennuksen tai tilan ilmettä esimerkiksi käyttäjien sitouttamista tai kohteen ennakkomarkkinointia varten.

Toteutus

Olemme mukana työvaiheessa alusta valmistumiseen asti. Osallistumme toteutusvaiheessa kokouksiin viranomaisten, muiden suunnittelijoiden ja rakennuttajan tarpeiden mukaan ja teemme tarvittavia tarkennuksia ja muutoksia suunnitelmiimme ja teemme tiivistä yhteistyötäasiakkaan ja työmaan kanssa.

Loppukuvat

Osallistumme lopputarkastukseen ja laadimme toteutusta vastaavat loppuasiakirjat luovutettavaksi asiakkaalle.  Olemme tietenkin käytettävissä myös valmiin kohteen myöhemmissä mahdollisissa kehitys- ja muutosvaiheissa.